مقالات کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی داخلی
FatemehSheikhasadi, “The Impact of New Architectural Technologies on Environment”, International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development, December 18-19, 2013,  Tabriz, in Persian.
FatemehSheikhasadi, “The Introduction of Reinforced Concrete Continuous Frames”, International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development, December 18-19, 2013,  Tabriz, in Persian
مطالعه تطبیقی اصول طراحی باغ و فرش”، همایش ملی صنایع دستی و ارتباط آن با صنعت توریسم، مهر 88
“ماندگاری کیفیت فضایی باغ شاهزاده ماهان در خاطر بیننده”، همایش ملی معماری، مرمت،شهرسازی و محیط زیست، شهریور92
“یخدان، راه حلی پایدار در معماری بومی ایران”، همایش ملی معماری، مرمت،شهرسازی و محیط زیست، شهریور92
” بررسی توانمندی های گردشگری موزه ها( مطالعه موردی: موزه های فرش ایران)”، همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، آبان 92
” ضرورت ایجاد موزه دستبافته کرمان و توسعه گردشگری”، همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار،     آبان 92
“عوامل محیطی موثر بر نگهداری دستبافته در موزه( نور و رطوبت)”، همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار،     آبان 92
باغ ایرانی، موزه ای ارگانیک” ، همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار،     آبان 92
” فضاهای شیشه ای و منظر شهری پایدار”، کنفرانس ملی معماری و فضای شهری پایدار، مهر92
“هویتایرانیاسلامیمعماریایران (ویژگیهاوچالشها)”، اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی، زاهدان، بهمن 92
تحلیل کالبدی میدان در شهرسازی مکتب اصفهان” هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی، همایش معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی 93
“نگاهینوبهآتریومدرایجادمنظرشهریپایدار”، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار93
” اصول و ضوابط طراحی فضای باز مدارس شهر کرمان” ، همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری
“سیستم قالب عایق ماندگار ((ICF  و  افزایش بهره وری در صنعت ساختمان “، همایش ملی معماری و فضای شهری پایدار93

 

مقالات کنفرانس‌های خارجی
FatemehSheikhasadi“Ancient Refrigerator (Earth Architecture): A Sustainable Solution to Desert Architecture in Iran-Case Study Kerman” (ASCE 2012), American Society of Civil Engineering, Fort Worth, Texas, United States, Nov. 7-9, 2012.
FatemehSheikhasadiandMarziehKazemzadeh “Measurement and Analysis of Day Conditions in the Iranian Traditional House: Case Study in Kerman”(ASCE 2012), American Society of Civil Engineering, Fort Worth, Texas, United States, Nov. 7-9, 2012.